Επιστολή στο Πρωθυπουργό της Ελλάδος για τη μείωση κόστους αναγνώρισης των πλασματικών ετών.


6728


Πειραιάς 12/06/2022   

Αρ.πρωτ :   93/2022                                      

Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδος   κ. Μητσοτάκη   Κυριάκο

Κοιν:1. Γρ.Γραμματέα Πρωθυπουργού  κ. Δημητριάδη Γρηγόριο

2. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κ. Κωστή Χατζηδάκη

3.ΥΝΑΝΠ κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη

                                             

Θέμα :Μείωση εισφορών για την αναγνώριση πλασματικών ετών ως συντάξιμα .

 

Κύριε Πρωθυπουργέ

 

με τη παρούσα μας επιστολή θα θέλαμε να αναδείξουμε ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και έχει επιδράσει αρνητικά στον εργασιακό βίο των ένστολων θεωρώντας πως έφτασε η στιγμή να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευρά σας ώστε  αποκατασταθούν οι αδικίες που αφορούν στο ασφαλιστικό μας σύστημα και κυρίως στο κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών ως συντάξιμα .   

 

Ο ασφαλιστικός Νόμος 3863/2010 άλλαξε σε μεγάλο ποσοστό το ασφαλιστικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων και όπως ήταν αναμενόμενο και αυτό των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και Στρατό.

 

Βασικότερη αλλαγή ήταν αυτή του χρόνου εργασίας για την κατοχύρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τα 24,5 έτη στα 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών ή μέχρι το 60ο έτος ηλικίας.

 

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές ανάμεσα στου νέους και παλαιούς ασφαλισμένους παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών (σπουδών και στρατού) αλλά και 5 μάχιμων ετών (συν 3 έτη για τους καταταγέντες 90-95).

 

Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου διαμορφώθηκε νέο καθεστώς αναφορικά με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ως συντάξιμα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ όπως των υπόλοιπων Σ.Α και Στρατού αφού από την 12/05/16  αυξάνεται σταδιακά το κόστος αναγνώρισης τους.

 

Σύμφωνα με αυτό  τα στελέχη που υπέβαλαν  αιτήσεις εξαγοράς μέχρι και 31-12-2016 κατέβαλαν εισφορές με ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους και αυξητικά ανά έτος:

·         το 2017 με ποσοστό 10%

·         το 2018 με ποσοστό 13,34 %

·         το 2019 με ποσοστό 16,67% και

·         από το 2020 και μετά με ποσοστό 20%.

 

Επίσης λόγω του αδιευκρίνιστου νομικού πλαισίου για την αναγνώριση επιπλέον 3 ετών  για τους καταταγέντες από 1-9-1990 μέχρι 31-12-1995 οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι υποχρεώθηκαν σε αναγνώριση των 3 αυτών ετών με το μέγιστο κόστος δηλαδή με 20% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους ενώ το αρχικό ποσοστό ήταν 6,67%.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει πως για την αναγνώριση έκαστου μήνα το στέλεχος θα υποχρεωθεί να καταβάλει εισφορές που ξεπερνούν τα 400 ευρώ και στην ουσία καθιστούν το κόστος αναγνώρισης ετών αποτρεπτικό και μη συμφέρον . 

 

Θεωρώντας πως η χώρα μας τα επόμενα χρόνια θα αυξήσει τα βήματα ανάκαμψης, ξεπερνώντας τις αρνητικές προεκτάσεις των μνημονίων που επέβαλαν μειώσεις μισθών και αύξηση ετών εργασίας, ζητούμε από εσάς την αξιολόγηση των υπαρχουσών δημοσιονομικών συνθηκών και την επαναφορά του κόστους αναγνώρισης των πλασματικών ετών στο ποσοστό που υφίστατο πριν  τον Ν. 4387/16 ήτοι σε 6,67% προκειμένου οι ασφαλισμένοι ένστολοι να βιώσουν έμπρακτα από την πολιτεία την αναγνώριση της προσφοράς τους στη πατρίδα μας .

      

Με τιμή,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.