Π.Ο.Λ.: Ανισότητες και προβλήματα δημιουργεί το νέο οργανόγραμμα μετά τη κατανομή των 1500 θέσεων