Αναπροσαρμογή κατανομής οργανικών θέσεων

 


7162

Την 08-07-2022 με το υπ’ αριθμ. 54 π.δ. (ΦΕΚ 133 Α΄) τροποποιήθηκαν διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26) που αφορούν στη κατανομή των οργανικών θέσεων  ανά κατηγορία και ειδικότητα. Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν 43 κενές οργανικές θέσεις από την κατηγορία των Ανθυπασπιστών εκ Λ/Φ και  προστέθηκαν στις οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων καταταγέντων μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών την 10-03-2021 είχε αποστείλει σχετική επιστολή στον κ.ΥΝΑΝΠ με την οποία αναδείξαμε την  επιτακτική ανάγκη πρόσληψης και των 129 επιλαχόντων αυτής της προκήρυξης και τονίσαμε την ανάγκη προώθησης  σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων (εδώ).

Επίσης σε συνέχεια επαναλαμβανόμενων αναφορών μας για άμεσες προσλήψεις στελεχών την 24-05-2022 αιτηθήκαμε εκ νέου νομοθετική ρύθμιση  για την πρόσληψη των υπολοίπων πενήντα εννέα (59) επιλαχόντων της συγκεκριμένης προκήρυξης (εδώ).

 

        Με την παρούσα τροποποίηση πλέον βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάταξη και των εναπομεινάντων επιλαχόντων του διαγωνισμού έτους 2019.

Εναπομένον στάδιο η  τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4770  με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα της κατάταξης στην οικεία παραγωγική Σχολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  των προαναφερόμενων υποψηφίων μέχρι και την 31-12-2022.

Όπως έχει διαπιστωθεί και αναφερθεί σε ανακοινώσεις μας, αλλά και σε δια ζώσης συναντήσεις με την Ηγεσία, με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 8 με το αρθ. 1 του π.δ. 33/21, ΦΕΚ-84 Α΄/25-5-21, υπάρχουν εγκλωβισμένες περίπου 500 κενές οργανικές θέσεις στις κατηγορίες των υπαξιωματικών , ανθυπασπιστών και Αξιωματικών προερχόμενων από τη  Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οι οποίες αν δεν μετακυλήσουν στην κατηγορία του Λιμενοφύλακα, δεν είναι εφικτή η κάλυψη τους με προσλήψεις.

 

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στην κατηγορία των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) όπου είναι εγκλωβισμένες περίπου 100 κενές οργανικές θέσεις.

 

Άξιο αναφοράς και οι περίπου 330 κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κενά τα οποία υπάρχουν στο νέο οργανόγραμμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στο Αιγαίο κρίνουμε ως επιτακτική ανάγκη τις άμεσες ενέργειες του κ. ΥΝΑΝΠ και την εκ νέου νομοθετική ρύθμιση για την απεγκλώβιση των προαναφερόμενων 600 κενών οργανικών θέσεων και την μετακύλιση τους στον εισαγωγικό βαθμό ανά σχολή  καθώς επίσης και την αύξησης των εισακτέων  μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και την επανεκκίνησης λειτουργίας της Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. .


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent