Κατάθεση στην Βουλή αναφορά την επιστολή της ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ με θέμα "Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Προστασία και βέλτιστο συμφέρον παιδιού" Την 01-09-2022 ο βουλευτής Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Μανόλης Θραψανιώτης κατέθεσε αναφορά την επιστολή της ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ με θέμα «Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Προστασία και βέλτιστο συμφέρον παιδιού» η οποία συνυπογράφηκε από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Βαρδάκη Σωκράτη, Ηγουμενίδη Νίκο, Μαμουλάκη Χαράλαμπο , Ξανθό Ανδρέα και Πολάκη Παύλο.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Προστασία και βέλτιστο

συμφέρον παιδιού».

Ο βουλευτής Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Μανόλης Θραψανιώτης καταθέτει αναφορά την επιστολή της ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν: «περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την συνοχή της οικογένειας τους και με την ανατροφή των τέκνων τους.

Μερικές εξ αυτών των περιπτώσεων αφορούν διαζευγμένα στελέχη τα οποία μετατίθενται σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που δηλώνεται ως κατοικία τέκνου, με συνέπεια την αδυναμία της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην ανατροφή και φροντίδα του/των τέκνου/ων τους , διαρρηγνύοντας ουσιαστικά την σχέση γονέα – τέκνου.

Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και εργαζόμενα στελέχη συνάδελφοι που ενώ Υπηρετούν και οι δύο γονείς είτε στο ίδιο Σώμα (Λ.Σ.) είτε στον ίδιο εργοδότη, μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι από το δημόσιο, υπηρετούν επί σειρά ετών σε υπηρεσίες εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις συνυπηρετήσεις των στελεχών και του σχετικού πρόσφατου π.δ. 11/2021 (μεταθέσεων) , όπου κατά παρέκκλιση του ν.4504/2017 δεν ρυθμίστηκαν τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. , με συνέπεια να μην ορίζονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται καθαρά βάση των Υπηρεσιακών υποχρεώσεων - αναγκών και όχι καθ’ εαυτή υπαιτιότητα των στελεχών».

Ζητούν την «τακτοποίηση του ζητήματος με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις είναι η ενδεδειγμένη λύση, η οποία θα φέρει πιο κοντά διοίκηση και στελέχη, σε αντίθεση με τυχόν δικαστικές αντιπαραθέσεις στελεχών με την διοίκηση με τις οποίες διαρρηγνύονται οι σχέσεις και αποστασιοποιούνται τα στελέχη».

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση, τις σχετικές ενέργειες σας και να
μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα 01/09/2022

Ο καταθέτων Βουλευτής

Θραψανιώτης Μανόλης

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νίκος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Ξανθός Ανδρέας

Πολάκης Παύλος   

        

    

  .