Συνέχεια ενημέρωσης, απάντηση κ. ΥΝΑΝΠ επί της κατάθεσης αναφοράς του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου

 
Ηράκλειο,14 Μαρτίου 2022

                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ: 10/2022

Κατόπιν της από 15-01-2022  συνάντησης του σωματείου μας με τον Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου και την κατάθεση από μέρος του ως αναφορά το υπόμνημα της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης (εδώ), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκης απάντησε επί του υπομνήματος μας το οποίο και επισυνάπτουμε αυτούσιο.

Συνοπτικά όσον αφορά τα ερωτήματα μας σχετικά με την μετακίνηση μέσω της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων πάνω από το 1/4 του δυναμικού του Σώματος δεν υπάρχει ουσιαστική απάντηση αλλά η απλή αναφορά στα αναφερόμενα του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Ουσιαστική απάντηση επί του θέματος καθώς και απόδειξη του βάσιμου των αναφερομένων μας είναι, όπως προκύπτει από πληροφορίες και από δημοσιεύματα, ο τερματισμός της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων και η μη κύρωση πινάκων μεταθέσεων έως την 28 Φεβρουαρίου από τον κ. ΥΝΑΝΠ.

Όσον αφορά το θέμα των ελλείπων προσλήψεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφέρεται ότι  για το 2022 έχουν εγκριθεί και θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί για την κατάταξη:

• 100 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού,

• 15 Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (νοσηλευτές, κ.λπ.),

• 10 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρούς),

• 10 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού,

• 08 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού,

• 06 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού.

Φυσικά και είναι θετική εξέλιξη η πρόσληψη 149 αξιωματικών και ιδίως των επιπλέων 100 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού  αλλά κρίνεται ως μη ικανοποιητική στο σύνολο των προσλήψεων   αφού υπάρχουν :

·      Περί τις 1000 κενές θέσεις προερχομένων από την  Σχολή  Λιμενοφυλάκων. Λόγω όμως της ιδιόμορφης κατανομής μετά την πρόσφατη έκδοση του Π.Δ33/2021 που τροποποίησε το άρθρο 78 του π.δ. 13/2018  μπορούν να καλυφθούν μόνο οι 276  εκ των 1000  κενών θέσεων , και συγκεκριμένα 197 θέσεις μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και  μόνο 79 θέσεις μέσω διαγωνισμού.

·      Περί τις 100 κενές θέσεις προερχομένων από την  Σχολής Υπαξιωματικών για την οποία ουδεμία ενημέρωση υπάρχει για το αν θα ξαναλειτουργήσει και στις οποίες συσσωρεύονται και οι θέσεις που κενώνονται με τις αποστρατείες της συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών.

·      Περί τις 330 κενές θέσεις αξιωματικών προερχομένων από την   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για τους οποίους η εισαγωγή των 40 περίπου δοκίμων ανά έτος, όπως και ο κ. ΥΝΑΝΠ αναφέρει στην απάντηση του, αναλογιζόμενοι και τις αποστρατείες και τις παραιτήσεις αυτών, δεν δύναται να καλύψουν το κενό.  

·      Περί τις 170 θέσεις αξιωματικών  ειδικότητας τεχνικών , οικονομικών και νομικών για τις οποίες για το έτος 2022 όπως προαναφέραμε έχουν εγκριθεί μόνο 24.

·      Περί τις 245 κενές θέσεις αξιωματικών ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού , μη λογιζόμενες ως κενές επιπλέον 105 θέσεις που θα καλυφθούν  εφόσον τελειώσει ο τρέχων διαγωνισμός κατάταξης αυτής της κατηγορίας.

 

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα για τον πραγματικό λόγο αύξησης των οργανικών θέσεων κατά 1500 κενές θέσεις αφού ούτε με τις τρέχουσες προσλήψεις αλλά ούτε με τις προγραμματισμένες για το έτος 2022 θα υπερβούμε την πρότερη οργανική σύνθεση των 8000 στελεχών.  

Επίσης σε σχετικά σύντομο χρόνο, περί τα 2 έτη, θα ξεκινήσουν μαζικές αποστρατείες στελεχών που θα εντείνουν το πρόβλημα της κάλυψης των κενών θέσεων.

 

Δεν αμφιβάλουμε ότι υπάρχει η πρόθεση για εις βάθος χρόνου ενίσχυση του Σώματος με στελέχη αλλά τις αυξημένες ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και τα κενά που δημιουργήθηκαν από την κατανομή αυτών των 1500 κενών θέσεων καλούνται τα στελέχη να τα αναπληρώσουν τώρα με δυσμενή αποτελέσματα για τις οικογένειες τους , με μία επιδιωκόμενη  βίαιη και άναρχη μετακίνηση τους καλυπτόμενη από τον μανδύα της αντικειμενικότητας των μορίων.

Θεωρούμαι δε επιβεβλημένο στη νέα προκήρυξη των 100 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού να δίνετε η δυνατότητα συμμετοχής και σε εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αντίστοιχα προσόντα όπως είχαμε αναδείξει την 11-09-2021 (εδώ).     

Μια ακόμα ιδιαίτερα θετική εξέλιξη είναι η αποδοχή την 19-07-21 της πρότασης δωρεάς αξίας δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (2.600.000,00) ευρώ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», για χρηματοδότηση εργασιών για την ανακαίνιση δύο ανεξάρτητων κτιρίων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίες όπως αναφέρονται στο έγγραφο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τέλος για το θέμα της ίδρυσης Ακαδημίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφέρατε  επί του απαντητικού εγγράφου ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση, καθόσον έχουν παρέλθει 21 χρόνια από τότε που διατυπώθηκε η πρόταση ίδρυσης Ακαδημίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Αλεξανδρούπολη και έχουν αλλάξει οι συνθήκες και τα δεδομένα.

 Γνωρίζοντας εκ των έσω τις αγκυλώσεις που υπήρχαν και που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα μετά από 21 χρόνια το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να μην διαθέτει τελικά δικιά του σχολή εκπαίδευσης- μετεκπαίδευσης θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη πέραν της δημιουργίας της και της στελέχωσης της από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι από βαπτιζόμενο ως εκπαιδευτικό.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Βασίλη Κεγκέρογλου  για την ανάδειξη των θεμάτων μας και κυρίως για την ανάδειξη του θέματος της αναγκαιότητας ίδρυσης Λιμενικής Ακαδημίας η οποία για εμάς θεωρείται η βάση για την μόνιμη επίλυση του θέματος της στελέχωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προσωπικό.

Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ενώ  ο  Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκης αντιλαμβάνεται πως οι προτάσεις μας έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και την παροχή σταθερότητας για τις οικογένειες των στελεχών, έχοντας μάλιστα αρχίσει να υιοθετεί θέσεις μας,  αρνείται να μας συναντήσει απαξιώντας να απαντήσει σε αιτήματα κατ' ιδίαν συνάντησης.

Σε κάθε περίπτωση εμείς από την πλευρά μας  θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τις θέσεις μας και τα αιτήματα μας.


 

  

Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη στην αναφορά του Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου.