Π.Ο.Λ.: Επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του καθεστώτος των μεταθέσεων.

 .com/img/a/


 Με την έναρξη των συμβουλίων των τακτικών μεταθέσεων και κατά την διαδικασία έναρξής τους  διαπιστώθηκε στην πράξη ακόμη και από τους πιο δύσπιστους ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οδηγεί σε αδιέξοδο.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ Μεταθέσεων 11/21 οι τακτικές μεταθέσεις θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου. Όμως αν και τα συμβούλια των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2022 ξεκίνησαν στο χρόνο που προβλέπεται ,η πραγματικότητα για όσους συμμετείχαν σε αυτά δεν ήταν διαφορετική από εκείνη που εδώ και δύο έτη έχει αναδείξει η Ομοσπονδία μας, με αποτέλεσμα  μετά τις πρώτες ημέρες της σύγκλησης των συμβουλίων να δοθεί εντολή παύσης των εργασιών και εξεύρεσης λύσης.

 

Το ισχύον καθεστώς των μεταθέσεων επηρεαζόμενο αρνητικά από την κατηγοριοποίηση των οργανικών θέσεων, πέραν της σχολής προέλευσης και ανά βαθμό, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση των οργανικών θέσεων στις νησιωτικές περιοχές άνευ των απαιτούμενων προσλήψεων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ η οποιαδήποτε προσπάθεια ενεργοποίησής του, μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και στα στελέχη του καθώς κατά την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων :

 

·         Μετατίθενται  πάνω από 2.000 στελέχη, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 1/4 των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

·         Το 80% εξ αυτών αφορά ανούσιες μεταθέσεις σε υπηρεσίες που δεν έχουν υπηρεσιακές ανάγκες ενώ θα απογυμνωθούν πολλές από αυτές  που λειτουργούν με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό όπου και τίθεται θέμα στην ομαλή λειτουργία τους.

·         Θα υπάρξουν και στελέχη που θα μετατεθούν από ένα νησί σε άλλο χωρίς να το επιθυμούν.

·         Δεν υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν αιτήματα στελεχών που υπηρετούν πολλά έτη σε νησιά και επιθυμούν μετάθεση στο τόπο συμφερόντων τους καθώς με το νέο οργανόγραμμα οι νησιωτικές υπηρεσίες εμφανίζονται υποστελεχωμένες κατά 50-60% ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν πλέον κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες που μέχρι πρότινος υπήρχαν κενά.

·         Μετατίθενται στελέχη τα οποία σε 2-3 χρόνια συνταξιοδοτούνται.

 

Καθίσταται σαφές πως το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί δεν αποτελεί προϊόν μόνο του ΠΔ Μεταθέσεων  αλλά και των υπολοίπων συναφών διατάξεων.

 

Ως Π.Ο.Λ. θα πρέπει να τονίσουμε πως σε καμία περίπτωση την ευθύνη δεν την φέρουν όσοι κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα τόσο δυσεπίλυτο ζήτημα και άμεσα θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες  αφήνοντας πίσω το παρελθόν.      

 

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο για ακόμη μία φορά δηλώνουμε υποστηριχτές της μίας και μοναδικής λύσης που δεν είναι άλλη από ένα νέο καθεστώς μεταθέσεων στα πρότυπα των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας το οποίο θα προκύψει από τη συνεργασία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς.

 

Καταθέτουμε επιγραμματικά συγκεκριμένες προτάσεις σε μία βάση που προϋποθέτει ριζικές αλλαγές σε όσα γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα:

 

1.      Κατάργηση όλων των διατάξεων για τις μεταθέσεις όπως αυτές προβλέπονται από τους νόμους 4504/17 και 4676/20.

 

2.      Ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε όλη την επικράτεια ώστε να αποκατασταθούν οι ισορροπίες στη στελέχωση σε κάθε υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και να δοθεί η δυνατότητα στους υπηρετούντες επί πολλά έτη στην παραμεθόριο να μετακινηθούν στους τόπους επιλογής τους, υλοποιώντας παράλληλα την εξαγγελθείσα επιπλέον αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 1000.

 

3.      Νέο ΠΔ Μεταθέσεων που θα στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές :

Ø  Δεν θα μετακινηθούν τα στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν στις υπηρεσίες που ήδη υπηρετούν.

Ø  Θα μετατίθενται στελέχη μόνο σε πραγματικά κενές θέσεις.

Ø  Τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών σε Υπηρεσίες αρχομένων των τριών πρώτων κατηγοριών.

 

4.      Άμεση πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ  για την κάλυψη το συνόλου των εκ Λιμενοφυλάκων κενών οργανικών θέσεων οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 900, χωρισμένες σε δύο εκπαιδευτικές σειρές.

 

5.      Άμεση πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ  για την κάλυψη το συνόλου των οργανικών κενών θέσεων Αξιωματικών προερχόμενους από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 300.

 

6.      Αύξηση των κατά έτος εισερχόμενων στις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στελεχών μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα κενά που υπάρχουν ή δημιουργούνται κάθε χρόνο από αποστρατείες στελεχών .

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.)  ήδη έχει ετοιμάσει προσχέδιο νέου ΠΔ Μεταθέσεων το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας δημιουργικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση του μείζονος προβλήματος για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .     

 

Ζητούμε από τον ΥΝΑΝΠ κ. Πλακιωτάκη συνάντηση προκειμένου να του παραθέσουμε τις προτάσεις μας και να συμβάλουμε από κοινού στην επίλυση αυτού του σοβαρού ζητήματος.



.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent