Στη ΄΄κατάψυξη ΄΄ η εφαρμογή του Νόμου των οδοιπορικών και για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 .com/img/a/


 Η Ομοσπονδία μας έχει ήδη παρέμβει με ανακοινώσεις της αλλά και με σχετική της επιστολή στον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη (https://www.omospondia.gr/2020/10/e.html) και ζητά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί οδοιπορικών ν.4336/2015 που προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94)

Θυμίζουμε ότι με το άρθρο 55 του Ν.4701/2020 ήταν η 5η κατά σειρά παράταση προθεσμίας (ενώ δόθηκε και νέα παράταση μέχρι τη 31-12-2021) για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος  με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης να παραμένει καθηλωμένο από την 1-1-2016 στα 29,35 € ενώ των υπολοίπων Δημοσίων υπαλλήλων έχει αυξηθεί στα 40,00€ δίνοντας αρχικά τη δυνατότητα παράτασης 9 μηνών για την έκδοση ΠΔ που θα αφορά στα οδοιπορικά των Ένστολων.

 

Τον Οκτώβριο του 2016 δόθηκε  νέα προθεσμία μέχρι την 30/6/2017 ενώ ακολούθησαν άλλες δύο παρατάσεις που έδιναν προθεσμία μέχρι την 30/6/2018 και την 31/12/2018 αντίστοιχα ενώ διαδοχικές παρατάσεις με οδήγησαν και στην τελευταία με το άρθρο 55 Ν.4701/2020.

 

Διανύοντας λοιπόν το 7ο έτος από την ημέρα εφαρμογής του Νόμου περί οδοιπορικών ,με τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ να έχουν συνολικά υπηρετήσει χιλιάδες ημερών εκτός έδρας και καταγράφοντας ακόμη μία πηγή απώλειας εσόδων ,έφτασε η στιγμή που η πολιτεία θα πρέπει να δώσει λύση σε αυτή την αδικία.

 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά με το Ν. 4864/2021 ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021 όπου  και ψηφίζεται το άρθρο 87 που αναφέρει: «α) διαγράφεται στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.».

 

Στην ουσία απαλείφεται η υποχρέωση σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών ,της έκδοσης σχετικού ΠΔ που θα εξισώνει τις αποζημιώσεις των οδοιπορικών των ένστολων με αυτές που ισχύουν και για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλληλους από τη 1-1-2016.

 

Η ανωτέρω εξέλιξη καθιστά στην ουσία τη σχετική διάταξη ανενεργή ,προκειμένου  να ξεχαστεί και να μη εφαρμοστεί ποτέ για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .

 

Θεωρούμε ότι η αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνυφασμένη και με την αμοιβή τους, όχι μόνο σε ηθικό επίπεδο αλλά και ουσιαστικά στις οικονομικές απολαβές τους προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις κατά τις μετακινήσεις τους τόσο στη διαμονή όσο και στη σίτιση.

 

Καλούμε λοιπόν τη πολιτεία να προβεί στην αποκατάσταση  αυτής της αδικία εις βάρος των συναδέλφων ρυθμίζοντας την αποζημίωση των οδοιπορικών στα επίπεδα που καθορίζει ο νόμος ν. 4336/2015.

 


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent