Συνάντηση της ΠΟΛ με την Ηγεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 


Σε συνέχεια του από 21-11-2021 αιτήματος μας (εδώ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ο.Λ  με τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΚΛΙΑΡΗ Θεόδωρο, τον Κλαδάρχη της Διοίκησης Προσωπικού Υποναύαρχο Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΔΗ Νικόλαο και τον Διευθυντή της Διοίκησης Προσωπικού Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΡΕΪΖΗ Δρόσο.

 

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, σε κλίμα συνεργασίας, τέθηκαν από πλευράς μας τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων  του 2022 και αποτυπώθηκε η αντίθεση μας τόσο για το Π.Δ. 11/21, μεταθέσεων, όσο και για το νέο οργανόγραμμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος.

 

Από την πλευρά της Ηγεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναγνωρίστηκε η σημαντικότητα των παρεμβάσεων της ομοσπονδίας μας από την στιγμή, μάλιστα, που ο στόχος είναι κοινός και πάντα προς το συμφέρον των συναδέλφων.

 

Με νεότερη μας ανακοίνωση θα αναλύσουμε λεπτομερώς τα όσα συζητήθηκαν και προτάθηκαν από την Π.Ο.Λ. στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε.

 

Για ακόμα μία φορά αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  ο οποίος διαχρονικά στηρίζει το συνδικαλιστικό κίνημα ενισχύοντας και προωθώντας τα δίκαια αιτήματά μας.

 

  

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.