Μεταθέσεις 2022-Συνάντηση με την Ηγεσία και τη Διοίκηση Προσωπικού


 Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει χτες 09-12-2021 (εδώ)υπήρξε συνάντηση με την Ηγεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ όπου στην πολύωρη συζήτηση με τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΚΛΙΑΡΗ Θεόδωρο, τον Κλαδάρχη της Διοίκησης Προσωπικού Υποναύαρχο Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΔΗ Νικόλαο και τον Διευθυντή της Διοίκησης Προσωπικού Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΡΕΪΖΗ Δρόσο για τα προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη   επικεντρωθήκαμε κυρίως στα θέματα που έχουν προκύψει με τις τακτικές μεταθέσεις.

 


Ιδιαίτερη μνεία έγινε από πλευράς μας στην ερμηνεία του «τόπου προτίμησης» όπου  σύμφωνα με το ΠΔ11/21 ο τόπος προτίμησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο συμφερόντων του στελέχους. Επίσης θεωρείται ως ίδιος τόπος προτίμησης οι ακόλουθες έδρες:

α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,

β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

 

Επισημάναμε ότι είναι αλληλένδετες οι έννοιες «τόπος προτίμησης» και η «έδρα  Υπηρεσίας».

 Το στέλεχος κατή την δήλωση εκτός του ότι δηλώνει την Υπηρεσία που επιθυμεί να υπηρετεί δηλώνει πρωτίστως την περιοχή που έχει συμφέροντα. Κατά συνέπεια  προτείναμε :

  • εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση στην Υπηρεσία επιλογής του στελέχους να εξετάζεται  από το συμβούλιο μεταθέσεων αν υπάρχει κενή θέση σε όμορη Υπηρεσία, η οποία θεωρείται  ίδιος τόπος συμφερόντων και δύναται να καταληφθεί από το στέλεχος αποκλειστικά βάσει  των υπολοίπων κριτηρίων των μεταθέσεων ούτως ώστε να μην αδικηθούν στελέχη που υπηρετούν εκτός του τόπου επιλογής τους ώστε να υπάρχει ισονομία.
  • για το στέλεχος που δεν υπηρετεί στον τόπο επιλογής του και του απαγορεύεται να δηλώσει άλλη υπηρεσία (στην ίδια πόλη)  πέραν αυτής που δηλώθηκε ως τόπος-υπηρεσία επιλογής του, να εξετάζεται εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση σε αυτήν και η δυνατότητα μετακίνησης του στην «έδρα» επιλογής του με βασικό κριτήριο πάντα την ισονομία και την αξιοκρατία. Στην ουσία το στέλεχος με τα περισσότερα μόρια θα είναι αυτό που θα καταλάβει την θέση σε κάθε περίπτωση. 

 

Μεταφέραμε επίσης τις ανησυχίες των συναδέλφων για την ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν στην 25ετία ,στις συνυπηρετήσεις ,στους τρίτεκνους –πολύτεκνους .

 

Ακόμη όμως και να υιοθετηθεί η θέση μας, δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος , ούτε φυσικά μπορεί να αντιστραφεί η δυσμενής κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα στελέχη αλλά και η διοίκηση που καλείται να τη διαχειριστεί .

 

 Τονίσαμε και αναλύσαμε τις θέσεις μας στα κάτωθι:

α) Θεωρείται επιβεβλημένη η ανακατανομή των υπολοίπων 8.000 οργανικών θέσεων προκειμένου να αποκατασταθούν τα όποια λάθη και αδικίες έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα αλλά και να επέλθει η ισορροπία σε όλες τις υπηρεσίες ανά την Ελλάδα.

β) Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του προβλεπόμενου ανά έτος αριθμού των εισακτέων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και η άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη των 2000 κενών θέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Σώμα ώστε οι κενές θέσεις να καλύπτονται από νέες προσλήψεις και όχι από την ανακύκλωση των ίδιων στελεχών  μέσα από ένα σύστημα που προκαλεί την διατάραξη της οικογενειακής συνοχής και της Υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών.

γ) Αποτελεί βασική ανάγκη η ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας, δηλαδή αυτόνομης Παραγωγικής Σχολής του Λ.Σ. για όλα τα στελέχη του (αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, λιμενοφύλακες) ούτως ώστε να μπορεί το Σώμα να καθορίζει τον αριθμό τον εισακτέων σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες  και  τα στελέχη να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση – μετεκπαίδευση - επιμόρφωση ανά βαθμίδα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες του όπως αυτές διαμορφώνονται  στην νέα εποχή.

δ) Επισημάναμε ως μονόδρομο την κατάργηση των διατάξεων των μεταθέσεων των Ν. 4504/17 και Ν. 4676/20 και την κατάργηση του ΠΔ 11/2021 με την έκδοση νέου Π.Δ. Μεταθέσεων στα πρότυπα των άλλων σωμάτων ασφαλείας σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου να εκτελούνται μεταθέσεις μόνο σε πραγματικά κενές θέσεις και μόνο εφόσον τα στελέχη το επιθυμούν. Στην ουσία θα πρέπει να εκδοθεί ένα ΠΔ που θα περιορίζει τις άσκοπες μεταθέσεις, δε θα προκαλεί αίσθημα αδικίας στα στελέχη και δεν θα τα θέτει σε διαρκή ανασφάλεια όπως συμβαίνει με το ισχύον  Π.Δ. μεταθέσεων.

 

Ενημερωθήκαμε για την προοπτική νέας αύξησης της οργανικής σύνθεσης κατά 1000 στελέχη την οποία και θεωρούμε επιβεβλημένη κυρίως για  τους εξής λόγους  :

1.για την αύξηση των οργανικών θέσεων των Λ/Φ καθώς με το νέο οργανόγραμμα έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι θέσεις των Λιμενοφυλάκων και δεν δίνεται η δυνατότητα για νέες προσλήψεις ούτε καν για αυτές που προβλέπονται κατά έτος για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

2.για την κατανομή τους στις υπηρεσίες της ηπειρωτικής Ελλάδος προκειμένου να ισορροπήσει το ποσοστό στελέχωσης αναλόγως με αυτό των νησιωτικών υπηρεσιών.

3. για να προκύψουν νέες οργανικές θέσεις σε βαθμούς ανά κατηγορία στις υπηρεσίες που σήμερα δεν εμφανίζουν κενά, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται στελέχη που δικαιούνται να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους και πλέον δεν μπορούν προκαλώντας μία τεράστια αδικία εις βάρος των στελεχών .        

 

Από την πλευρά της Διοίκησης μας ενημέρωσαν ότι η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων θα προχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/21 και ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα χρηματικά κονδύλια για την εκτέλεση τους.

 

Θεωρούμε ότι απαιτείται πολιτική παρέμβαση για την άμεση κατάργηση των προβληματικών για τα στελέχη διατάξεων. Έχουν συσσωρευτεί αρκετά λάθη του παρελθόντος που δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν με νέα λάθη. Σε λανθασμένη κατεύθυνση θεωρούμε ότι κινούνται το Π.Δ.11/21 καθώς και το νέο οργανόγραμμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Από τη πλευρά της Ηγεσίας αναδείχτηκε η σημαντικότητα της προσφοράς των συνδικαλιστικών οργάνων στην προβολή και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφο. Για το λόγο αυτό η αγαστή συνεργασία της Π.Ο.Λ. με τη Διοίκηση Προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα συνεχίσει να προσφέρει λύσεις μέσα από την εποικοδομητική σχέση που έχει χτιστεί και  βασίζεται στη διαρκή μας ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων προκειμένου από κοινού να εργαστούμε με ένα κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση συνθηκών εργασίας των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .   

 

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών τονίσαμε πως θα συνεχίζουμε να υπερθεματίζουμε την αναγκαιότητα θέσπισης ενός νέου καθεστώτος μεταθέσεων ,σύγχρονο ,ευέλικτο που σε συνάρτηση με την σωστή κατανομή των οργανικών θέσεων αλλά και την αυξημένη σταθερότητα στις προσλήψεις θα μπορέσει να διατηρήσει το ΛΣ-ΕΛΑ.ΚΤ ως κορωνίδα ασφαλείας στη συνείδηση των πολιτών ,κάνοντας ,ταυτόχρονα, περήφανα όλα τα στελέχη που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα μας .     

  

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.


Γίνε τώρα μέλος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ) 

και διεκδίκησε το μέλλον σου.

(Πάτα ΕΔΩ)

[full_width]