Παρατηρήσεις και ενστάσεις για τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.


 

Σε συνέχεια της από 26-03-2021 ανάλυσης της διαδικασίας τακτικών μεταθέσεων με το ΠΔ 11/2021 (παρατηρήσεις & ερωτήματα) (εδώ) και των συνεχόμενων αναφορών για την δυσλειτουργία που έχει προκαλέσει η έκδοση του επανερχόμαστε μελετώντας τους πίνακες των κενών θέσεων σε συνδυασμό με τους πίνακες των μορίων όπου παρουσιάζεται ο ακριβής αριθμός των στελεχών (καθώς και η σχολή προέλευσης, ο τόπος προτίμησης και η Υπηρεσία που υπηρετούν) επιβεβαιώνονται οι προγενέστερες αναφορές  μας σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται με το Π.Δ. 11/21, μεταθέσεων, σε συνδυασμό με  την  εικονική αύξηση των οργανικών θέσεων (εδώ) και της κατανομής αυτών με νέες κατηγοριοποιήσεις.

Οι πίνακες των κενών θέσεων έχουν συνταχθεί, ως όφειλαν βάσει του Π.Δ. 11/21, σύμφωνα με την πραγματική δύναμη του Σώματος η οποία αυτή την στιγμή  βρίσκεται περίπου στο 78% με αποτέλεσμα οι κενές θέσεις κατά την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων να είναι λιγότερες από ότι παρουσιάζονται στις Υπουργικές αποφάσεις της κατανομής τους. Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε Υπηρεσία στην οποία έχουν διατεθεί 10 οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, είναι πραγματικά κενές 10, αλλά στους πίνακες των κενών θέσεων αναφέρονται μόνο 8!!

Είναι πασιφανές ότι για την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών, πέραν του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την κατανομή και την νέα κατηγοριοποίηση των θέσεων όπως ήδη έχουμε αναφέρει, λογίζονται και με παρουσίαση κατά μείον 22% περίπου… με ότι αυτό συνεπάγεται!!!

Επί του πρακτέου υπάρχουν αρκετές παραλήψεις και παρατηρήσεις.

1. Ενώ στο άρθρο 16 παρ. 6  δεύτερο εδάφιο του ΠΔ 11/21 αναγράφεται ρητά  ότι «Ο πίνακας του αριθμού των μορίων περιλαμβάνει τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,…» οι πίνακες που στάλθηκαν συμπεριλαμβάνουν το σύνολο του προσωπικού με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό από τα στελέχη να γνωρίζουν τον πραγματικό αριθμό των μετατιθέμενων με αποτέλεσμα να αδυνατούν να  προσδιορίσουν ποιες θέσεις είναι εφικτό να καταλάβουν βάση των μορίων τους.

 Πέραν του ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, στους  πίνακες που στάλθηκαν και αναγράφεται το σύνολο του προσωπικού  δεν δύναται να αναγνωριστούν τα στελέχη τα  οποία δεν συμμετέχουν στην διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων διότι  αναγράφεται μόνο το πότε έχουν μετατεθεί στην τελευταία Υπηρεσία και όχι το πότε συμπλήρωσαν στον τόπο προτίμησης (έδρα), καθώς και δεν αναγράφεται αν  τα στελέχη ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων - τριτέκνων ή που πάσχουν από κάποιο νόσημα κτλ.

2. Εξίσου αυθαίρετα αφαιρείται από τα στελέχη τα οποία υπηρετούν εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας η δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια Υπηρεσία θέλουν να υπηρετήσουν σύμφωνα με την κατανομή των οργανικών θέσεων και τους επιτρέπεται να δηλώσουν μόνο «Κεντρική Υπηρεσία» όπου στην συνέχεια δύναται να βρεθούν οπουδήποτε ακόμα και σε υπηρεσίες εκτός του Αρχηγείου!!!

Ενώ στο οργανόγραμμα των Υπηρεσιών που αναφέρονται ως Κεντρικές Υπηρεσίες αλλά και στο ΠΔ 11/21 υπάρχει κατηγοριοποίηση των Κεντρικών Υπηρεσιών, αποφασίσθηκε αυθαίρετα να παρουσιαστούν συνολικά οι κενές θέσεις!

3. Συνεπώς, κατόπιν των προαναφερόμενων αυθαίρετων επιλογών, δεν έχουν δοθεί ούτε οι κενές θέσεις των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις  εκτός του Υπουργείου Υπηρεσίες, δηλαδή για τις Υπηρεσίες που έχουν διαφορετική έδρα από την έδρα του Υπουργείου (ήτοι ο Πειραιάς),  όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα  1 του  άρθρου 4 της 2411/77117/2021  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4913 Β΄/21) αλλά και στην παρ. 9 του 1 άρθρου του ΠΔ 11/21, μεταξύ αυτών  ενδεικτικά τα Ναυτικά Νοσοκομεία και τα τέσσερα Ναυτοδικεία της Χώρας. Για παράδειγμα, αν κάποιο στέλεχος θέλει να δηλώσει το Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν μπορεί ενώ ένα άλλο στέλεχος που θα δηλώσει Κεντρική Υπηρεσία (έδρα Αθήνα – Πειραιά) υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στο Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης ή και στα Ιωάννινα!!!

4. Δεν έχουν δοθεί οι κενές θέσεις για το διοικητικό προσωπικό των κάτωθι υπηρεσιών:

Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ) Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπηρεσία Συνδέσμων-Διασωστών (Υ.Σ.Υ.Δ.) Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. 

5. Στους πίνακες κενών θέσεων ειδικοτήτων Δ.Π.Γ΄- Δ.Μ.Γ΄ δεν αναγράφεται ούτε ο βαθμός αλλά ούτε η σχολή προέλευσης που απαιτείται για την στελέχωση του πλωτού με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το τραγελαφικό του: άλλος να είναι ο κυβερνήτης - μηχανικός και άλλος ο προϊστάμενος!

6. Παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση στην κατανομή των κενών θέσεων στα Π.Α.Θ. όπου εξισώνονται όλες οι προελεύσεις και βαθμίδες όπου πραγματικά είναι άγνωστο ποιες οργανικές θέσεις καταλαμβάνονται και  από ποιες βαθμίδες δίνονται.

7. Θα πρέπει να αποφασιστεί τελικά με ποια διαδικασία θα γίνονται οι μεταθέσεις σε θέσεις ευθύνης καθώς τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά και αναπάντητα.

8.  Αν και κάποιοι πανηγύριζαν ότι τα στελέχη με πάνω από 25 χρόνια υπηρεσία δεν μετατίθενται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αυτά όχι μόνο συμμετέχουν αλλά   συμπεριλαμβάνονται και στους πίνακες που έχουν σταλεί ανά Υπηρεσία για την δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών.

9. Είναι κατάφορα άδικο και βλάπτει τα στελέχη η  αφαίρεση της δυνατότητας από τα στελέχη να δηλώσουν και άλλη Υπηρεσία στην ίδια πόλη εκτός από αυτή που έχουν δηλώσει ως τόπο προτίμησης ειδικά αν στην υπηρεσία του τόπου προτίμησης που έχουν δηλώσει δεν υπάρχει κενή θέση για να δηλώσουν αλλά υπάρχουν όμως κενές θέσεις σε Υπηρεσίες της ίδιας έδρας.

10. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν προβλέπεται στην διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων η υποχρεωτική συνυπηρέτηση όταν ο  σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως αστυνομικός ή πυροσβεστικός υπάλληλος ή συνοριακός φύλακας ή στρατιωτικός ή ειδικός φρουρός ή ως  δικαστικός λειτουργός και δεν πρέπει να συγχέεται με την διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης. Για την συνυπηρέτηση με σύζυγο ή η σύζυγο Λιμενικό προβλέπεται στον Ν. 3079 /2002.

Tέλος θα τονίσουμε πως η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων του 2022 που θα γίνει σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα των 9.500 οργανικών θέσεων παρουσιάζει σοβαρό νομικό ζήτημα καθώς κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2021 (όπως προβλέπεται συμφώνα με το ΠΔ μεταθέσεων 11/21 ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό των κενών οργανικών θέσεων ) τα ΦΕΚ Β 4913 & 4914/21 για το νέο Οργανόγραμμα  δεν υφίσταντο αφού δημοσιεύτηκαν την 22 Οκτωβρίου του 2021.

Ως Π.Ο.Λ. επιμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση και τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι το ΠΔ 11/21 κρίνεται ως μη εφαρμόσιμο. Δυστυχώς, στην πράξη θα οδηγήσει τα στελέχη αλλά και τη Διοίκηση σε καθολικό αδιέξοδο.

Αιτούμαστε την κατάργηση των διατάξεων των Ν. 4504/17 και Ν. 4676/20 και την κατάργηση του ΠΔ Μεταθέσεων διότι η  εφαρμογή του θα καταστεί καταστροφική και μη αναστρέψιμη.

Θεωρούμε μονόδρομο την έκδοση νέου Π.Δ. Μεταθέσεων στα πρότυπα των άλλων σωμάτων ασφαλείας όπου θα πρέπει μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου να εκτελούνται μεταθέσεις μόνο σε πραγματικές κενές θέσεις και μόνο εφόσον τα στελέχη το επιθυμούν.

Όλες οι υπόλοιπες κενές θέσεις επιβάλλεται να καλύπτονται από νέες προσλήψεις και όχι από την ανακύκλωση των ίδιων στελεχών ώστε να  διατηρείτε η οικογενειακή συνοχή και συνέχεια έχοντας ως αποτέλεσμα το θετικό πρόσημο στην απόδοση των στελεχών.

Επιτέλους ας αφήσουμε πίσω το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον για το καλό του Λιμενικού Σώματος και του συνόλου των στελεχών ανεξαρτήτως βαθμού και σχολής προέλευσης και ας δοθεί επιτέλους (!!!) η πραγματική δυνατότητα στα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και  υπηρετούν χρόνια εκτός του τόπου επιλογής τους, να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν οι ίδιοι το που θα υπηρετήσουν και όχι να αναγκάζονται εμμέσως να έχουν ως επιλογή τους κάτι χειρότερο από αυτό στο οποίο ήδη υπηρετούν!  

Η Π.Ο.Λ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα καθεστώς μεταθέσεων σύγχρονο , δίκαιο και λειτουργικό και σε αυτή τη κατεύθυνση είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την ηγεσία και κάθε υγιή συνδικαλιστική φωνή.   


Γίνε τώρα μέλος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ) 

και διεκδίκησε ένα καλύτερο αύριο.

(Πάτα ΕΔΩ)


  

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.