Π.Ο.Λ.: Αιτήματα στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με σοβαρά προβλήματα υγείας


 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  11-06-2021

Αρ.Πρωτ: 38/2021

Προς: ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ

ΚΟΙΝ: 1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ.κ. ΥΝΑΝΠ

2. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ

 

Θέμα :Αιτήματα στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  με σοβαρά προβλήματα υγείας.

   Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών συναδέλφων οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και συνάμα παράπονο καθώς δεν επιδεικνύεται από την υπηρεσία η δέουσα προσοχή στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα, πρώτου βαθμού.

Ενδεικτικά  θα αναφέρουμε προβλήματα που μας έχουν αναφερθεί:

·         Περιπτώσεις στελεχών που έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου από το προηγούμενο έτος χωρίς ακόμα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Αρχηγού για την τοποθέτηση τους στον τόπο επιλογής τους, όπως ορίζεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 37/2012 περί καταστάσεων προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής στο οποίο παραπέμπει και η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ΠΔ μεταθέσεων 11/2021.

 

·         Περιπτώσεις στελεχών  που αιτούνται μετάθεσης καθώς έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί ,αρκετά έτη πιο πριν, η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία άνω του 67%.

       Πρέπει να τονιστεί πως σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του  ν.4504/17 και κατόπιν αναφορών  (που έχουν υποβληθεί εδώ και καιρό ) θα έπρεπε να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους και να υπηρετούν στον τόπο προτίμησης τους .

·          Υπάρχουν , επίσης , περιπτώσεις συναδέλφων  που έχουν διαγνωστεί με δυσίατα νοσήματα και έχουν υποβάλει σχετικές αναφορές για απόσπαση ή μετάθεση χωρίς ακόμα να έχουν  ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους.

·          Δεν θα μπορούσε να μας αφήσει ασυγκίνητους περίπτωση συνάδελφου που απώλεσε το τέκνο του  χωρίς ωστόσο να υπάρχει θετική εξέλιξη σε σχετικό αίτημά του όπως προβλέπεται με την υποπερίπτωση (βδ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν.4504 .

Καθώς το άρθρο 27 του ν. 4504 /2017 όπως τροποποιήθηκε με τον 4676/20 έχει τεθεί σε ισχύ από την 01-01-2021 και επίσης έχει εκδοθεί από την 10-02-2021 το ΠΔ μεταθέσεων 11/2021, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα των συναδέλφων ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Θεωρούμε αδιανόητο τα συμβούλια έκτακτων μεταθέσεων για θέματα υγείας να πραγματοποιούνται κάθε 2 έτη.

 Για τους ανωτέρω σοβαρούς λόγους αιτούμαστε τις από μέρους σας άμεσες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστούν τα κατά το νόμο οριζόμενα προκειμένου να επέλθει η ηρεμία και η ικανοποίηση στα στελέχη ότι η Υπηρεσία δεν απαιτεί μόνο , αλλά είναι παρούσα και στα προβλήματα τους.


. 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.