Ίδρυση ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – Νέα Εποχή

     


                                                                                                                                        Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2021

 

 Θέμα:  «Ίδρυση ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – Νέα Εποχή»

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ίδρυση του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».

          Νέα Εποχή!!!

Καλούμαστε να δώσουμε το παρών για την προστασία – προαγωγή – στήριξη των έννομων  συμφερόντων, των δικαιωμάτων καθώς και των δίκαιων αιτημάτων πάσης φύσεως των Συναδέλφων -  Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Καλούμαστε να προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό, φρονώντας ότι τυχόν αντίθετες προσπάθειες ανήκουν σε άλλες εποχές, οι οποίες έχουν παρέλθει!

Εγγυόμαστε ότι θα σταθούμε ΔΙΠΛΑ στον Συνάδερφο, μεμονωμένα αλλά και μαζικά προκειμένου να υπάρξει εξασφάλιση καλύτερων και ευνοϊκότερων συνθηκών εργασίας!

 

Η προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου απαρτίζεται από τους: ΣΑΠΙΔΟΥ Σοφία, ΑΝΔΡΟΝΙΔΗ Αναστάσιο ως Μέλη, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελο ως Ταμία, ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ Ευτύχιο ως Γενικό Γραμματέα και ΑΘΟΥΣΑΚΗ Εμμανουήλ ως Πρόεδρο.

 

 Για την ενημέρωση των Συναδέλφων έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα με διεύθυνση  https://www.enosi-limenikon-kritis.eu/