Τράπεζα Αίματος – Αιμοδοσία

 

 

 

 Η Ένωση μας έχει ενταχθεί στο μητρώο των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με 
 
Επωνυμία
 
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ και αριθμό 15946