Διοικητικό Συμβούλιο

γφδσγδγδ


   • ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ (Facebook)
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ Αναστάσιος
  • Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ Ευτύχιος
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -ΤΑΜΙΑΣ : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος
  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Βασίλειος