Διοικητικό Συμβούλιο

γφδσγδγδ


 

Την 29-10-2021, διεξήχθησαν οι εκλογές της Ένωσής Λιμενικών Κρήτης. 

 Το νέο Δ.Σ. μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ψηφοφορία, συγκροτήθηκε  σε σώμα ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ (Facebook)
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ Αναστάσιος
  • Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ Ευτύχιος
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος
  • ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΠΙΔΟΥ Σοφία 
  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Βασίλειος