Σκοπός

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για την εκπλήρωση των σκοπών της ίδρυσης του σωματείου  με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

Σκοποί του σωματείου είναι:

1. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.

 

2. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της ελευθερίας της σκέψης του λόγου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.

 

3. Η βελτίωση, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

 

4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

 

5. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών.

 

6. Η πάλη για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη.

 

7. Η ανύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.

 

8. Η επικοινωνία και η συνεργασία με ομοειδές ενώσεις λιμενικών του εσωτερικού και εξωτερικού.

 

9. Η προβολή και η αναβάθμιση του έργου των Λιμενικών Υπαλλήλων προς το κοινωνικό σύνολο.

 

10. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και κατοχύρωση νέων μεθόδων εργασίας.