Ερωτήματα προς Αρχηγό Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής

 Σε συνέχεια ενεργειών Ένωσης Λιμενικών  Κεντροδυτικής Ελλάδος (εδώ) που αφορά στην έκδοση διαταγής από την ΓΔΟΥ η οποία ανατρέπει τα έως τώρα εφαρμοζόμενα για την καταβολή αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου καθώς και σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψιν σας αλλά και έντονων παραπόνων που δεχτήκαμε από πληθώρα συναδέλφων, από διαφορετικές Υπηρεσίες, για πάγια υπέρβαση του ωραρίου εργασία όπως και για τη μη χορήγηση των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων σας θέτουμε στον Αρχηγό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο ΛΣ Αλεξανδράκη Γεώργιο δημόσια τα παρακάτω ερωτήματα:

·           Πως ξαφνικά μετά από 21 έτη εφαρμογής του π.δ.68/2003  με ένα έγγραφο του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, χωρίς ουδεμία άλλη αλλαγή επί του σχετικού νομικού πλαισίου που αφορά αποκλειστικά στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ανατρέπονται οι προϋποθέσεις  καταβολής αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου; Οι επί άνω των 20 ετών σχετικές οικονομικές καταβολές είναι παράνομες; Θα ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη;  Και εν τέλει ποια η αναγκαιότητα διαφορετικής ερμηνείας την οποία αναγκάστηκαν να διορθώσουν εν μέρη, με την αποστολή ορθής επανάληψης του εγγράφου;

·           Γιατί καταστρατηγείται  κατά πάγια τακτική ο κανονισμός ωραρίου εργασίας  έχοντας στελέχη να εργάζονται 60 και 70 ώρες εβδομαδιαίως όταν το ανώτατο θεσμοθετημένο μαζί με την υποχρεωτική παροχή εργασίας πέραν του πενθημέρου ανέρχεται στις 48 ώρες και μάλιστα χωρίς να χορηγούνται  οι προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις;

·           Είναι άξιο απορίας σε ποια διάταξη προβλέπεται για τα στελέχη που είναι αποσπασμένα για ενίσχυση λιμενικών αρχών η μη τήρηση  του ωραρίου εργασίας και κατ επέκταση η μη χορήγηση των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων από τις υπηρεσίες τις οποίες και ενισχύουν;

·           Το γεγονός ότι εν έτη 2024 χορηγούνται ακόμα οι άδειες του 2021 λόγω αδυναμίας χορήγησης δεν σας προβληματίζει; Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τον Φεβρουάριο του 2024 η πραγματική δύναμη του Σώματος ανερχόταν σε επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα (7.824) στελέχη.

·           Ποιοι οι λόγοι των συνεχών παραιτήσεων στελεχών; Ενδεικτικά τον μήνα Απρίλιο 2024 η πραγματική δύναμη του Σώματος μειώθηκε από 7907 στελέχη σε 7890 και συνολικά μέσα σε ένα έτος έχουμε απωλέσει 200 περίπου στελέχη.

·           Ποιες οι ενέργειες σας για την πλήρωση των περίπου 1600 κενών οργανικών θέσεων;

·           Έχετε αναλογιστεί τι νομικά ζητήματα και ηθικά ζητήματα εγείρει η μείωση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε βαθμό που διαφαίνεται ορατή η προοπτική του αποκλεισμού της σχολής Λ/Φ από τα μηχανογραφικά των Πανελλαδικών εξετάσεων για το επόμενο έτος ; Ποιος ο λόγος που δεν προχωράτε στην τροποποίηση του σχετικού π.δ.  για την μετακύλιση των  εγκλωβισμένων κενών θέσεων από τους ενδιάμεσους βαθμούς στον εισαγωγικό βαθμό του Λιμενοφύλακα ώστε να υπάρχει απρόσκοπτή εισαγωγή στελεχών;

Επίσης από την ίδια υπηρεσία , ΓΔΟΥ ,  εκδόθηκε την 18-04-2024 διαταγή για την υποχρεωτική γνωστοποίηση κάθε μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός προθεσμίας δύο μηνών, όπου σε περίπτωση υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής τα στελέχη θα ελέγχονται πειθαρχικά, επικαλούμενοι ένα έγγραφο του 2008. Όμως    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55Α, του π.δ. της 21ης/31ης.10.1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25/09.02.2023) καθώς και των συναφών διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 95, των παρ. 6 & 7 του άρθρου 96 και του άρθρου 98 που καθορίζει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων την 09.02.2023 (ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ), ορίζονται τα ακόλουθα (όπως αναφέρονται και στον επίσημο ιστότοπο του ΜΤΝ, εδώ):

·           Οι εν ενεργεία μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν το Γάμο ή το  Σύμφωνο Συμβίωσής τους στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του.

·           Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης γάμου / σύμφωνου συμβίωσης, οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της κατηγορίας τους, όπως προβλέπονται στην παρ. 1, προσαυξημένα κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε εξάμηνο εκπρόθεσμης δήλωσης.

 

Ομοίως σύμφωνα  με διατάξεις της Κ.Υ.Α. 871.1/27 της 11.01.1985 Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β'359/31.05.1985) που διέπει το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ΜΤΝ (ΒΟΕΑ) ορίζεται ρητώς ότι, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ασφαλίζει τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του. Η παρεχόμενη εκ του Ταμείου ειδική ασφάλιση ΒΟΕΑ είναι υποχρεωτική για τα νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των κυρίως ασφαλισμένων εν ενεργεία μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ, οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώσουν / εγγράφουν τα τέκνα τους στο Ταμείο, μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία γέννησής τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους.

 

Από τα προαναφερόμενα ευλόγως τίθεται ερώτημα από ποιες διατάξεις προκύπτει η υποχρεωτική καταβολή των ως άνω ποσών εντός προθεσμίας 2 μηνών , όπου η παρέλευση θα επιφέρει και πειθαρχικό έλεγχο στα στελέχη;

 

Και μιας που τα λύθηκαν  όλα τα προβλήματα των στελεχών στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και έπρεπε να ασχοληθούμε με τα πενθήμερα μπορείτε να μας ενημερώσετέ γιατί ακόμα και σήμερα τα στελέχη που αποστρατεύονται χάνουν πάνω από μία μηνιαία συντάξιμη αποδοχή, μένουν δηλαδή απλήρωτα, ενώ το θέμα σας το έχουμε θέσει πριν ένα χρόνο (εδώ); Ποιες οι ενέργειες της εν λόγω υπηρεσίας για το ζήτημα της μισθολογικής μετάβασης από την ενέργεια στην αποστρατεία και το πρόβλημα που προκύπτει με την απώλεια της πρώτης σύνταξης του στελέχους που αποστρατεύεται; Είναι τόσο δύσκολο να διορθωθεί το σφάλμα που στερεί στους συναδέλφους την πρώτη τους σύνταξη, με μία απλή τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 όπου λογίζει ως διαγραφή από τα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όσων αποστρατεύονται τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως;

 

Σας είναι αδιάφορο το γεγονός ότι αυτό το ζήτημα έχει ρυθμιστεί για όλα τα υπόλοιπα συναφή Σώματα αλλά όχι στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ;

 

Εν τέλει κ. Αρχηγέ, έστω και μετά από 2 έτη στο «τιμόνι» του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής  θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το όραμα σας για το Σώμα και με ποιες ενέργειες σας θα υλοποιηθεί, διότι επί δύο χρόνια το μόνο που διαπιστώνουμε είναι απραξία σε όλα τα επίπεδα, τα προβλήματα να γιγαντώνονται και οι παραιτήσεις των στελεχών να αυξάνονται.

 

Επίσης ουδέποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως θα διαθέταμε όλες τις εισφορές των μελών μας για να καταρρίψουμε νομικά στο ΣτΕ 2 Π.Δ που επί θητείας σας προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στους συναδέλφους αναφερόμενοι στο Π.Δ μεταθέσεων 11/21 και στο ΠΔ 86/22 για τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ προκλητική θεωρείται η τροποποίηση του ΠΔ Ιεραρχίας βάσει της οποίας προάγονται στον επόμενο βαθμό οι "εκλεκτοί και φίλοι " ενώ παραμένουν στάσιμα στελέχη που προσφέρουν  προκαλώντας την οργή όσων αδικούνται τη στιγμή που ο κοινός στόχος μας θα έπρεπε να ήταν η βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των Λιμενικών.

 

Κύριε Αρχηγέ ,

μπορεί να ενοχλούν αυτά που παραθέτουμε παραπάνω ,μπορεί να εκθέτουν αυτούς που τα προκαλούν όμως όλοι ξέρουμε πως είναι η αλήθεια και όσο κάποιοι προσπαθούν να μας περιορίσουν και να μας φιμώσουν τόσο εμείς θα «φωνάζουμε» και θα τα αναδεικνύουμε καθώς εκπροσωπούμε αυτούς που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα .

 

Όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός τα προβλήματα όταν τα κρύβεις κάτω από το χαλί δεν εξαφανίζονται αλλά μεγαλώνουν και εμείς ως Π.Ο.Λ. θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε λύσεις όσο και αν αυτές «ξεβολεύουν» κάποιους που εδώ και καιρό βρίσκονται σε λήθαργο .   Για το ΔΣ

%CF%83%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B4%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85%2004-2024%20%CE%91%CE%B8%CE%BF%CF%852

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.