Ευχές της Π.Ο.Λ στο νέο ΥΝΑΝΠ κ. Χρήστο Στυλιανίδη.Τον νέο ΥΝΑΝΠ κ. Χρήστο Στυλιανίδη επισκέφτηκε στο γραφείο του η Ομοσπονδία μας προκειμένου να τον συγχαρεί για την ανάληψη καθηκόντων ως Υπουργός. 


Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Π.Ο.Λ Κυράνης Κώστας και ο Αντιπρόεδρος Ξυνέλης Παναγιώτης συνάντησαν τον νέο  ΥΝΑΝΠ κ. Χρήστο Στυλιανίδη ο οποίος ζήτησε από την Ομοσπονδία μας στενή συνεργασία για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. 


Τόνισε μάλιστα πως στο  προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση προκειμένου ως Ομοσπονδία να καταθέσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας για όσα θέματα χρήζουν επίλυσης και αφορούν στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 


Η Π.Ο.Λ θα καταθέσει μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις εκ των οποίων πολλές αποτελούν προτάσεις συναδέλφων που υποβλήθηκαν πρόσφατα από τους ίδιους στην Ομοσπονδία μας .


Ήδη οι προτάσεις αυτές βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το Δ.Σ και τους νομικούς συμβούλους μας και θα αποτελέσουν μέρος του φακέλου που θα υποβληθεί προς υποβοήθηση του νομικού έργου του νέου στον ΥΝΑΝΠ κ.Χρήστου Στυλιανίδη.

Για το ΔΣ


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.