Ανεφάρμοστες διαταγές που αφορούν την προστασία της Υγείας των στελεχών.


 


Πριν ένα έτος ,την 8 Μαρτίου 2022 , Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,  αιτηθήκαμε ως Ένωση Λιμενικών Κρήτης την επέκταση του δικαιώματος λήψης της μίας ημέρας ειδικής άδειας με αποδοχές , ανά έτος, για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο και για τις γυναίκες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.   (εδώ).

Την 13 Οκτωβρίου κατόπιν σχετικού ερωτήματος που κατατέθηκε στην βουλή για την θεσμοθέτηση και τη χορήγηση της σχετικής ειδικής άδειας στις γυναίκες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,   ο κ. Υνανπ απάντησε ότι σύμφωνα με πάγια διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που τυγχάνει εφαρμογής και στα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., προβλέπεται η διενέργεια περιοδικής υγειονομικής εξέτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο γυναικολογικός έλεγχος για το θήλυ προσωπικό (Απάντηση κ. Υνανπ), εννοώντας ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω συζήτησης και το εν λόγο θέμα είναι ήδη τακτοποιημένο.

Αυτό φυσικά συμβαίνει μόνο κατά φαντασία αφού η σχετική πάγια διαταγή εφαρμόζεται εδώ και έτη μόνο για τον περιοδικό έλεγχο τον στελεχών που Υπηρετούν στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών και όχι για το σύνολο των στελεχών καθώς επίσης ο περιοδικός έλεγχος ακόμα και αν εκτελούνταν,  θα ήταν ανά πενταετία και όχι ανά έτος!!

Πριν από εννέα μήνες η  Υγειονομική Υπηρεσία του Λιμενικού γνωστοποίησε σε όλα τα στελέχη την νέα πάγια διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την περιοδική εξέταση χωρίς όμως το Αρχηγείο να προβεί σε ουδεμία άλλη σχετική ενημέρωση για τον τρόπο μετάβασης, την διαδικασία χορήγησης οδοιπορικών εξόδων , το ποιος θα εκδίδει το σχετικό παραπεμπτικό, αλλά καθώς και τι άδεια απουσίας θα δίδεται στο προσωπικό για να μεταβαίνει για σχετικές εξετάσεις , ειδικά αν αυτές διενεργούνται τμηματικά.

Στην ουσία μας «πέταξαν» την διαταγή και από κει και μετά θεώρησαν ότι τελείωσαν οι υποχρεώσεις του Αρχηγείου.

Ο λόγος της μη εφαρμογής είναι  προφανέστατος, η αδυναμία υποστήριξης και υλοποίησης των εν λόγω περιοδικών ελέγχων τόσο σε οργανωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο για την πραγματοποίηση εξετάσεων από 10 διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών, χωρίς φυσικά να αποκλείεται η αποκάλυψη πολύ μεγάλου αριθμού στελεχών με προβλήματα Υγείας.

Όμως πίσω από αυτή την ανεφάρμοστη διαταγή καλύφθηκε ο κ. Υπουργός , όπως θα καλυφθεί και οποιασδήποτε άλλος, αλλά σίγουρα δεν προστατεύονται τα στελέχη όπου ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα μας καταγγέλλουν προσπάθειες από τις Υπηρεσίες τους για την αποσιώπηση και απόκρυψη προβλημάτων υγείας τους, για προσπάθειες καταστολής των ενεργειών τους προς εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, για bulling από «θέση ισχύος», για τηλεφωνικές επικοινωνίες των Υπηρεσιών με τους θεράποντες ιατρούς των στελεχών προσπαθώντας να εκμαιεύσουν ιδιωτικά ιατρικά απόρρητα φτάνοντας στο σημείο να τους εγκαλούν για τις ιατρικές γνωματεύσεις τους , καθώς και με την μετακίνηση στελεχών σε διαφορετικές - δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας μετά από την επίσημη γνωστοποίηση προς την υπηρεσία των προβλημάτων υγείας μετά σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων ακόμα και μετά από την «κύρωση» των ιατρικών γνωματεύσεων  και την έκδοση σχετικών αποφάσεων την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Κατ’ ουσία δημιουργούν ένα κλίμα εκφοβισμού των στελεχών, όπου παραδειγματικά «τιμωρείται» όποιος αναφέρει το πρόβλημα υγείας του, ούτως ώστε να αποτρέψουν άλλα στελέχη να αναφέρουν τυχών πρόβλημα υγείας.

Δυστυχώς για άλλη μία φορά πρέπει να επισημάνουμε ότι τα 3/4  του προσωπικού που υπηρετεί στο λιμενικό σώμα είναι ηλικίας άνω των 45 ετών και η μη επαρκή ενίσχυση του σώματος με Λιμενοφύλακες επιτείνει την ήδη καταπονημένη  επί σειρά ετών υγεία των στελεχών.

Οι Υπηρεσιακές ανάγκες δεν μπορεί να είναι το συγχωροχάρτι των διοικούντων για μόνιμη υπερεργασία και την καταπόνηση της υγείας των στελεχών και ομοίως  ούτε λόγος για την απαίτηση από στελέχη με δυσίατα νοσήματα χαρακτηρισμένα από την Α.Ν.Υ.Ε ως «υπηρεσίας γραφείου», δηλαδή εκτελούντες εσωτερική υπηρεσία γραφείου πρωινού ωραρίου, για την εκτέλεση πάσης φύσεως εξωτερικών υπηρεσιών.

Απαιτούνται πρωτοβουλίες του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αρχηγού του Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ. για την άμεση έναρξη  και  υποχρεωτική εφαρμογή των περιοδικών ελέγχων, η θεσμοθέτηση και για τους Λιμενικούς μέτρων που ενισχύουν τον προληπτικό έλεγχο της υγείας τους, υιοθετώντας τα ισχύοντα για λοιπούς εργαζομένους, καθώς και την ενίσχυση του σώματος με 1000 Λιμενοφύλακες για την κάλυψη των αυξημένων αποστρατειών , των παραιτήσεων στελεχών αλλά και των αποδεδειγμένα  αυξημένων πάγιων πλέον  αναγκών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.