Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του π.δ 86/22

  Σε συνέχεια της από 22/12/22 (εδώ) παρέμβασής μας αναφορικά με π.δ 86/2022 Φεκ 233/Α/17-12-22 (εδώ) που αποτελεί την τροποποίηση του π.δ. 37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» και δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι αναθέσαμε  στον νομικό μας εκπρόσωπο κ.Αντωνακόπουλο Γεώργιο όπως προβεί ύστερα από την αξιολόγηση των ηθικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από το π.δ 86/2022 , στην  εξάντληση κάθε μέσου που μας παρέχει η δικαιοσύνη προκειμένου να  καταρριφθούν τα μελανά σημεία των διατάξεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

 

Για το λόγο αυτό, μεταξύ των άλλων ενεργειών, που θα ακολουθήσουν το προσεχές χρονικό διάστημα η Ομοσπονδία μας θα προσφύγει και στο ΣτΕ.

 

Μετά το περίφημο π.δ. μεταθέσεων 11/21 που αυτοπροσδιορίστηκε ως ανενεργό και για το οποίο αναμένουμε το θετικό αποτέλεσμα της προσφυγής μας στο ΣτΕ με ημερομηνία εκδίκασης την 7/4/23 , η Ομοσπονδία μας υποχρεώνεται να ακολουθήσει την ίδια νομική οδό για ακόμη ένα ανεδαφικό και παράλληλα προκλητικό νομοθέτημα που θέτει σε κίνδυνο την ήδη βεβαρημένη υγεία συναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

 

Κατανοώντας την αγωνία των συναδέλφων που καθημερινά έρχονται σε επαφή με την Ομοσπονδία μας και τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ,ενημερώνουμε πως θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.


Για το ΔΣ


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585