Σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9 Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 
Οι σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση από τους συνοδούς χειριστές (Κ-9 ) συνδράμουν ουσιαστικά  στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η αποτελεσματική όσφρηση τους εντοπίζει καλά κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες, που ο εντοπισμός τους με τις ανθρώπινες αισθήσεις είναι δύσκολος ή πολλές φορές αδύνατος, συμβάλλοντας στο έργο κατά της δίωξης των ναρκωτικών και διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε αρκετές επιτυχίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν ως συνοδοί-χειριστές των σκύλων βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή για την άμεση παροχή συνδρομής όπου και όποτε απαιτηθεί, έχοντας παράλληλα την 24ωρη ευθύνη φύλαξης και της υγιούς διαβίωσης του σκύλου.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το 2006 σχετικός κανονισμός λειτουργίας στον οποίο μεταξύ άλλων  προβλέπετε και η υγειονομική περίθαλψη των σκύλων καθώς και το τρόπο κάλυψης των σχετικών εξόδων. Ειδικά για τα έξοδα των ιδιωτών κτηνιάτρων που διενεργούν κτηνιατρικές εξετάσεις των αστυνομικών σκύλων καθώς και κάθε περίπτωση δαπάνης για οποιουδήποτε είδους εργαστηριακή εξέταση που διενεργείται σε ιδιωτικά εργαστήρια προβλέπεται ότι αυτά καλύπτονται από το κεφάλαιο Λιμενικής Αστυνομίας μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Όμως το κεφάλαιο Λιμενικής αστυνομίας έχει καταργηθεί εδώ και μια δεκαετία και εκ τότε ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει  για τις έκτακτες περιπτώσεις που τα σκυλιά χρειαστούν ιατρική περίθαλψη πέραν των προγραμματισμένων .

Στις κατ’ έτος υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  προβλέπει ότι σε αυτό το δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των αστυνομικών σκύλων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες τίθεται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους ή σε περιπτώσεις τραυματισμού, για τις οποίες χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Το κόστος μίας τέτοιας έκτακτης ιατρικής περίθαλψης, η οποία συνήθως είναι ένα σεβαστό ποσό, καταβάλλεται από τους συνοδούς οι οποίοι φυσικά και δεν θα αφήσουν απροστάτευτο τον κύριο συνεργάτη τους,  αλλά στη συνέχεια σε αναζήτηση της Υπηρεσιακής διαδικασίας για την κάλυψη αυτών των έξτρα χρημάτων λαμβάνουν την απάντηση ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι στο πδ 11/21 (μεταθέσεων) ουδεμία αναφορά γίνεται για την ειδική αυτή κατηγορία στελεχών με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προς μετάθεση και να συμμετέχουν  σε όλη την διαδικασία των μεταθέσεων.

Το τραγικότερο όσον αφορά τις μεταθέσεις είναι η αδυναμία για συνυπηρέτηση στελεχών συνοδών αστυνομικών σκύλων καθώς και ο αποκλεισμός τους από την λήψη αδειών σχετικών με την προστασία της οικογένειας και την ανατροφής τεκνού.

Η παρούσα ανακοίνωση θα υποβληθεί στις σχετικές με το θέμα  Υπηρεσίες του Αρχηγείου καθώς επίσης θα αναφέρουμε το θέμα και σε κατ’ ιδίαν  συναντήσεις προκειμένου  να επιλυθούν οριστικά τα φαινομενικά απλά θέματα στα οποία αναφερόμαστε αλλά τα οποία επί χρόνια ταλαιπωρούν τους συνοδούς χειριστές (Κ-9 )