Κοινή και ισχυρή συνιστώσα ‘’ο συνάδελφος’’

 Το ότι  αδυνατούν στην έτερη ομοσπονδία (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) να αντιληφθούν και  να κατανοήσουν την εξέλιξη του συνδικαλισμού στο Λιμενικό Σώμα είναι εν μέρη αποδεκτό, πιθανόν να μην έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν και να ανέβουν στο επόμενο επίπεδο.

Δυστυχώς όμως αδυνατούν να κατανοήσουν και τις ανάγκες των συναδέλφων. Οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε, να συμμεριζόμαστε  αυτές τις ανάγκες και να βρίσκουμε κοινές συνιστώσες  που θα οδηγούν σε λύσεις.

Η πρώτη, σημαντικότερη και ισχυρότερη κοινή συνιστώσα  είναι ‘’ο συνάδελφος’’  .

Προσωπικά ήμουν και εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος του ‘’πάνω από όλα ο συνάδελφος’’, ήμουν και εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος της ανάπτυξης «δικτύων», ήμουν και εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος των επωφελών συνεργασιών και των θετικών αποτελεσμάτων που επιφέρουν αυτές.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η Π.Ο.Λ. έχει θέσει επανειλημμένα δημόσια την θέση της για συζήτηση και συνεργασία προς όλες τις κατευθύνσεις.


 Αθουσάκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Κρήτης