Κοινό δελτίο τύπου: Έναρξη εκπροσώπησης στα συμβούλια μεταθέσεων, των μελών της ΠΟΛ, μέσω των εκπροσώπων της ΠΕΑΛΣ

 peals-pol_3_logo


 

Ηράκλειο, 28/07/2022

Κοινό Δελτίο Τύπου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ε.Α.Λ.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Π.Ο.Λ.)

 

Σε συνέχεια του από 27-07-2022 κοινού Δελτίου Τύπου ΠΕΑΛΣ και ΠΟΛ ενημερώνουμε ότι η 26-07-2022  αποτελεί επίσημα πλέον την αρχή μιας  προσπάθειας και ταυτόχρονα μιας ιδιαίτερης πρόκλησης,  επισήμανσης προς κάθε κατεύθυνση, αφενός του αναφαίρετου δικαιώματος του συνδικαλίζειν και συνδικαλίζεσθαι στο ΛΣ δηλαδή της εκπροσώπησης των στελεχών ΛΣ κι αφετέρου ότι η συνεργασία , η αλληλοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και η από κοινού προσπάθεια,  πρέπει να αποτελούν για τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και για τα στελέχη ΛΣ πρώτο μας μέλημα καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο έτσι θα συμβάλλουμε θετικά στην εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ,  στο να μην καταρρεύσουν  οι αξίες, οι αρχές ,  η  τιμή σε κάθε βαθμό και προέλευση των στελεχών   , η στρατιωτική ιεραρχία, η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός ,η αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Στην εν λόγω συνάντηση  συμφωνήθηκε οτι αποτελεί μονόδρομο η   περαιτέρω ανάπτυξη της  συνεργασίας μας τόσο στα κοινά ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη που εκπροσωπούμε όσο και στα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν την ΠΕΑΛΣ και την ΠΟΛ αλλά και οτι σε ζητήματα που ίσως αλληλοσυγκρούονται ή υπάρχουν μεταξύ μας διαφωνίες , μόνο με συνεργασία και με διάλογο μπορούν να λυθούν ώστε να μην διαιωνίζονται ή αποτελούν μήλο της έριδος ή μας οδηγήσουν στις τραγικές καταστάσεις που βλέπουμε στα του οίκου  άλλων,  εξαιτίας της επιλογής τους  να μην επιδιώκουν τη συνδικαλιστική αλληλεγγύη και συνεργασία  και να λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συνδικαλιστικών συμφερόντων.

 

 Επιβεβαιώσαμε  ότι με τον απαραίτητο σεβασμό και στα πλαίσια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, του ΛΣ  και των στελεχών ΛΣ, οφείλουμε να  είμαστε έκαστος από την πλευρά του συμπαραστάτες σε ενέργειες που θα έχουν ως γνώμονα το όφελος των στελεχών και του ΛΣ , σε προσπάθειες που θα κατατείνουν προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης παθογενειών και εκτροπών , την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος, την καλυτέρευση της υπηρεσιακής καθημερινότητάς μας, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αξιωματικοί, αλλά και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμίδων, στην προσπάθεια ικανοποίησης δίκαιων αιτημάτων και εποικοδομητικών προτάσεων και φυσικά οτι θα  είμαστε εκατέρωθεν συμπαραστάτες σε ενέργειες που θα έχουν ως γνώμονα  ένα  Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στρατιωτικά συντεταγμένο, ΑΣΦΑΛΕΙΑ (δηλαδή ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ) αλλά και ΝΑΥΤΙΛΙΑ (δηλαδή ΠΛΟΙΟ – ΝΑΥΤΙΚΟΣ) .

 

Στο παραπάνω πλαίσιο η ΠΕΑΛΣ αποδέχτηκε την πρόταση της ΠΟΛ, μέχρι να διευθετηθεί το διαδικαστικό ζήτημα  εκπροσώπησης της ΠΟΛ στα συμβούλια μεταθέσεων -προσφυγών- αποσπάσεων ,στο ΤΑΛΣ, στο ΛΑΠ  και στα πειθαρχικά συμβούλια, να συνδράμει στην εκπροσώπηση της ΠΟΛ προς όφελος των μελών της,  μέσω των  εκπροσώπων μας  στα ανωτέρω συμβούλια .

 

signs_2