Νέα Οργανική σύνθεση και κατανομή – Νέοι «μπελάδες» για τα στελέχη.

 


 Ηράκλειο, 12 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ: 22/2021

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (https://www.omospondia.gr/2021/11/1500.html), της οποίας και είμαστε μέλος, το νέο οργανόγραμμα μετά και την κατανομή των 1500 θέσεων δημιουργεί ανισότητες και προβλήματα.

Μετατρέπει Λιμενικές Αρχές οι οποίες ανήκουν στην 8η ,9η και 6η ΠΕΔΙΛΣ (Αιγαίο)  με στελέχωση μόλις στο 40% . Τα κενά αυτά δεν δύναται να καλυφθούν με τα νέα στελέχη που αναμένεται να αποφοιτήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα από τις σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Παρατηρείται μια γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων στις υπόλοιπες  Λιμενικές Αρχές η οποία όμως είναι πλασματική. Πλασματική διότι στην ουσία έγινε μεταφορά των 1427 θέσεων των σκαφών στις Λιμενικές Αρχές. Υπερδιπλάσιες θέσεις από τις 600 νέες που διατέθηκαν.

Εκτός βέβαια της απόλυτης αριθμητικής αύξησης των οργανικών θέσεων, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πλέον η κατανομή των οργανικών θέσεων έχουν αλλάξει ανάλογα με την προέλευση και τον βαθμό που φέρουν τα στελέχη.

Για την μια και μοναδική κατηγορία των  Λ/Φ και εκ Λ/Φ όπως αυτή υπήρχε στο προηγούμενο οργανόγραμμα πλέον έχουμε πέντε νέες κατηγορίες  ( Λιμενοφυλάκων – Υ/Ξ εκ Λιμενοφυλάκων – Ανθυπασπιστών εκ Λιμενοφυλάκων – Κατώτερων Α/Ξ εκ Λιμενοφυλάκων – Ανώτερων Α/Ξ εκ Λιμενοφυλάκων ) όπου τα στελέχη θα δύναται να καταλάβουν αποκλειστικά την θέση ανάλογα με τον βαθμό που φέρουν και όχι όπως πριν ‘’εκ Λ/Φ’’ . Αντίστοιχες   κατηγοριοποιήσεις έχουν γίνει και στους εκ ΣΔΥΛΣ και εκ τους εκ ΣΔΣΛΣ (ΣΝΔ).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι οργανικές θέσεις που δόθηκαν στις Λιμενικές Αρχές την Ν. Κρήτης. Ογδόντα έξι (86) θέσεις εκ των οποίων οι είκοσι τρείς (23) αφαιρέθηκαν από τις οργανικές των σκαφών.   Δόθηκαν  πενήντα τέσσερις (54) θέσεις Λιμενοφυλάκων ( τώρα υπηρετούν μόλις δύο!!) , και δεκατρείς (13) θέσεις Α/Ξ ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού ή Νομικού όπου την παρούσα χρονική στιγμή ουδείς Α/Ξ με αυτήν την ειδικότητα υπηρετεί στην Κρήτη και ουδείς δηλώνει ως τόπο επιλογής Λιμενική Αρχή με αντίστοιχες θέσεις στην Κρήτη. Επίσης δόθηκαν επιπλέον των υπηρετούντων είκοσι δύο (22) θέσεις Κατώτερων Α/Ξ εκ Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ (ΣΔΣΛΣ).

Το προαναφερόμενο σύνολο θέσεων στις οποίες δεν υπηρετούν στελέχη αυτή την στιγμή και δεν μπορούν να καλυφθούν από υπηρετούντες ήδη στην Ν. Κρήτη είναι ογδόντα επτά (87), περισσότερες δηλαδή από τις θέσεις που «δόθηκαν» και για τις οποίες θα έπρεπε να «πανηγυρίζουμε».

Δυστυχώς αυτή η ιδιαίτερη  κατηγοριοποίηση και κατανομή συνεπάγεται νέους «μπελάδες» για τα στελέχη που ενώ αριθμητικά υπάρχουν κενές θέσεις, δεν δύναται να καλυφθούν  από τα στελέχη που ήδη υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές.

Δυσοίωνη επίσης ακόμα και η κάλυψη έστω και μέρους των πενήντα δύο (52) θέσεων των φερόντων τον βαθμό του Λιμενοφύλακα αφού τα στελέχη αυτά υπηρετούν σε υπηρεσίες του Αιγαίου των οποιων η στελέχωση τους βρίσκεται πλέον σε επίπεδα του 40%  έως 50 % και είναι πρακτικά αδύνατο να μετατεθούν.

Ήταν αναμενόμενο ότι από την στιγμή που η πραγματική δύναμη του Σώματος, μαζί με τα στελέχη που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές,  δεν ξεπερνάει τους 7400 και υπολείπεται 600 ατόμων της προγενέστερης οργανικής σύνθεσης των 8000, η νέα «αυξημένη» στα χαρτιά των 9500 μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε.

Δυστυχώς με τον ρυθμό προσλήψεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν θα φτάσουμε σύντομα  ούτε την παλαιά οργανική των 8000 . Επιβάλλεται να προχωρήσουν σε γενναίο αριθμό προσλήψεων όπως αυτό άλλωστε είχε γίνει κατά το παρελθόν τα έτη 1999-2003 όπου υπήρχαν σειρές 500 ατόμων ανά εξάμηνο!!!

Αφού ήταν εφικτό πριν είκοσι χρόνια είναι και σήμερα, εκτός αν η αύξηση των νέων  1500 «κενών» οργανικών θέσεων στην οποία γίνεται συχνά αναφορά καθώς και η επικείμενη των επιπλέον 1000 «κενών»  οργανικών θέσεων πραγματοποιήθηκε και ανακοινώθηκε αντίστοιχα, μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και πλάνης!