Π.Ο.Λ. : Ενημέρωση για τη διεκδίκηση καταβολής αναδρομικών


 

Αρνητικές οι αποφάσεις του ΣτΕ για τους ένστολους στη προσφυγή κατά των διατάξεων του νέου μισθολογίου.


Δεν συνίστανται περεταίρω ατομικές ενέργειες, για τη διεκδίκηση των αποδοχών τους ούτε υπήρξε λόγος για ατομικές διεκδικήσεις κατά το έτος 2020 αφού δεν συνέτρεχε κανένας λόγος μέχρι και την έκδοση απόφασης .


Όπως είχαμε τονίσει και στην από 20/11-2020 ανακοίνωσή μας (https://www.omospondia.gr/2020/11/blog-post_20.html) μετά τον δικαστικό αγώνα που δόθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους  των Σωμάτων Ασφαλείας, των Στρατιωτικών αλλά και στελεχών, για την διεκδίκηση των αποδοχών των ανωτέρω υπηρετούντων σε Σ.Α και Στρατό, που περικόπησαν με τους ν.4093/2012 και 4307/2014, επετεύχθη η κήρυξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικών των «μνημονιακών» περικοπών. Η Πολιτεία, αν και με σημαντική καθυστέρηση, και κάτω από τη συνεχή συνδικαλιστική πίεση των φορέων και τη δικαστική πίεση ατομικά των συναδέλφων, συμμορφώθηκε τελικώς με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταβάλλοντας τον Δεκέμβριο του 2018 τα οφειλόμενα αναδρομικά, αλλά και αυτά μόνο για το διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2016.


Εν τω μεταξύ, όμως, με το ν. 4472/2017, θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο από 1.1.2017, με τις διατάξεις του οποίου δεν επαναφέρθηκαν, όπως θα ήταν εύλογο, σε ισχύ οι μισθολογικές διατάξεις, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος των αντισυνταγματικών διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4307/2014, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε η διατήρηση των αποδοχών που δικαιούνταν τα στελέχη στις 31.12.2016, μέσω «προσωπικής διαφοράς».


Κατά των διατάξεων του νέου μισθολογίου και της ερμηνείας για διατήρηση μέσω «προσωπικής διαφοράς» των αποδοχών που καταβάλλονταν στα στελέχη στις 31.12.2016 αντί των αποδοχών που νομίμως θα καταβάλλονταν αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι αντισυνταγματικοί νόμοι 4093/2012 και 4307/2014, προσέφυγαν εκ νέου οι συνδικαλιστικές ενώσεις των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Οι σχετικές αιτήσεις ακύρωσης εκδικάστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας την 10η.1.2020, με την απόφαση να είναι αρνητική ως εκ τούτου και δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο μέρος των στελεχών η προσωπική διαφορά έχει αποκατασταθεί (υπήρξαν μάλιστα  περιπτώσεις στελεχών που εξ αρχής είχαν οφέλη ) , δεν συντρέχουν λόγοι για περεταίρω ατομικές διεκδικήσεις .Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.