Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την προκύρηξη πρόσληψης πλοιάρχων και μηχανικών στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ύστερα από την ανάδειξη του προβλήματος σχετικά με την προκύρηξη  πρόσληψης πλοιάρχων και μηχανικών στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αρχικά από την Ένωση Λιμενικών Κρήτης και εν συνεχεία από την Π.Ο.Λ ερώτημα κατέθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον κ.ΥΝΑΝΠ Πλακιωτάκη Ιωάννη ο Βουλευτής Κρήτης του ΜεΡΑ 25 Γεώργιος Λογιάδης.


Το ερώτημα:


Ερώτηση με θέμα: «À la carte» χρήση του προσωπικού

 

Ηράκλειο, 27-9- 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα: «À la carte» χρήση του προσωπικού

Η Ένωση Λιμενικών Κρήτης αναφέρει ότι συνεχίζονται οι εκπλήξεις για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και όχι μόνο. Για άλλη μία φορά «υποβαθμίζονται» στελέχη με ειδικότητα Κυβερνήτη -Μηχανικού προερχόμενοι από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού «υποβαθμίζοντας» παράλληλα και την Δημόσια εκπαίδευση.

Επίσης αναφέρουν ότι αποκλείονται εν ενεργεία στελέχη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια, από τον διαγωνισμό  για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, και δέχεται μόνο προερχόμενους από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (ΦΕΚ 47/09-09-2021, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.).

Επισημαίνουν ότι θεωρούν ικανά για την κάλυψη των αναγκών του Σώματος στελέχη προερχόμενα από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων που είναι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων των Δημοσίων  Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) αν και αυτό ΔΕΝ έχει αποτελέσει προσόν ή προϋπόθεση  για την εισαγωγή τους στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., αλλά ΜΗ ικανά για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Ακόμα και αν οι υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής, δηλαδή από Ιδιωτικές Σχολές με έδρα την Ελλάδα οι οποίες χορηγούν «αλλοδαπά» πτυχία.

Η ομοσπονδία μας (Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών – Π.Ο.Λ) έχει προβεί σε ανακοίνωση (https://www.omospondia.gr/2021/08/blog-post_25.html) για την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης πλοιάρχων και μηχανικών Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για τα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην οποία ζητούσανε για δεύτερη φορά να προβλεφθεί και αριθμός εισερχομένων μέσα από τις τάξεις του Σώματος προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους συναδέλφους εκ Λ/Φ ή Υπαξιωματικούς, που πληρούν τα κριτήρια, να εξελιχθούν και να αναγνωριστεί η προσφορά τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η «à la carte» χρήση του προσωπικού, η  ΜΗ έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του καθώς και οι συνεχείς  «εκπλήξεις» έχουν ως αποτέλεσμα τον αναβρασμό των στελεχών και την μείωση του ηθικού τους.

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί συμβαίνουν τα ανωτέρω;

Γιατί αποκλείονται εν ενεργεία στελέχη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια, από τον διαγωνισμό  για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, και δέχεται μόνο προερχόμενους από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (ΦΕΚ 47/09-09-2021, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.);

Γιατί υποβαθμίζονται στελέχη με ειδικότητα Κυβερνήτη -Μηχανικού προερχόμενοι από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού «υποβαθμίζοντας» παράλληλα και την Δημόσια εκπαίδευση;

 

Για την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης πλοιάρχων και μηχανικών Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για τα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γιατί δεν έχε ι προβλεφθεί και αριθμός εισερχομένων μέσα από τις τάξεις του Σώματος προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους συναδέλφους εκ Λ/Φ ή Υπαξιωματικούς, που πληρούν τα κριτήρια, να εξελιχθούν και να αναγνωριστεί η προσφορά τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Πηγή