Π.Ο.Λ. : Θεσμικά αιτήματα Δοκίμων Λ/Φ από Πανελλήνιες εξετάσεις

 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών καταγράφοντας όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θεωρεί υποχρέωσή της την ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους Δόκιμους Λ/Φ που εισήχθησαν στις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και αυτή τη περίοδο βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής τους εκπαίδευσης στα νησιά του Αιγαίου.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

           Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ (π.δ. 76/2018- ΦΕΚ 146 Α΄) προβλέπεται ότι η Σχολή  είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα.

           Στον Κανονισμό Εκπαίδευσης της Σχολής (ΦΕΚ 1717 Β’/2019) αναγράφεται ότι η φοίτηση είναι 2,5 έτη και η εκπαίδευση εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις των συνοριοφυλάκων του FRONTEX.

           Στην Υ.Α. του 2018 (ΦΕΚ 4607 Β’/2018) για τις εξετάσεις του Σώματος  των αποφοίτων Λ/Φ  για Κελευστές προβλέπεται ότι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις όσοι Λ/Φ κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης  Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα ή δίπλωμα Α.Ε.Ν.

           Το επίπεδο σπουδών της σχολής είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και αναβαθμισμένο.

           Το επίπεδο των δοκίμων Λ/Φ είναι εξαιρετικό και η πλειοψηφία τους επέλεξε ενσυνείδητα το Λιμενικό Σώμα ως πρώτη επιλογή.

 

ΑΙΤΗΜΑ 1ο 

Να πιστοποιηθούν και να αναβαθμιστούν  στην πράξη τα πτυχία της Σχολής σε επίπεδο λίγο πιο κάτω από Α.Ε.Ι., όπως έκανε πρόσφατα η ΕΛ.ΑΣ. με τις Σχολές Αστυφυλάκων, προσθέτοντας αν απαιτείται ένα επιπλέον εξάμηνο πρακτικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνει η σχολή τριετούς φοίτησης.

 

Με αυτόν τον τρόπο:

           Τα πτυχία της Σχολής θα τύχουν της αποδοχής της ακαδημαϊκής  κοινότητας και οι Λιμενοφύλακες μετά  την αποφοίτησή τους θα μπορούν να εγγραφούν σε Α.Ε.Ι. με κατατακτήριες και θα μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακό και να εργαστούν στον FRONTEX.

           Όλοι οι απόφοιτοι πλέον Λ/Φ  από πανελλήνιες εξετάσεις θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις  του Σώματος για Κελευστές.

 

ΑΙΤΗΜΑ 2ο

Οι απόφοιτοι Λ/Φ από πανελλήνιες εξετάσεις που είναι ήδη μέσα στη Σχολή κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης , να προάγονται ως Κελευστές κατά προτεραιότητα μέσω της σχολής ΔΥΛΣ , χωρίς τις εξετάσεις του Σώματος και η μετά την αποφοίτησή τους εξέλιξη να είναι αυτή των ΥΠΑΞ εκτός οργανικών θέσεων.

 

ΑΙΤΗΜΑ  3ο 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

           Στις αρχές του 2022 θα αποφοιτήσει η πρώτη σειρά Δοκίμων Λ/Φ από πανελλήνιες εξετάσεις, φοίτησης 2,5 ετών.

           Δεν υπήρξε όμως πρόβλεψη για τη βαθμολογική εξέλιξη των Λ/Φ από πανελλήνιες εξετάσεις αφού στον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής (π.δ. 76/2018- ΦΕΚ 146 Α’) αναγράφεται ότι ο χρόνος φοίτησης της Σχολής ΔΕΝ λογίζεται ως χρόνος για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

 

Ο χρόνος των δύο (2) επιπλέον ετών φοίτησης να μετράει για τους Λ/Φ από πανελλήνιες  εξετάσεις ως χρόνος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, δηλαδή να γίνονται Κελευστές στα έξι (6) χρόνια και όχι στα οχτώ (8).

 

ΑΙΤΗΜΑ  4ο

Να ισχύσει  ό,τι προβλέπεται σήμερα για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν., δηλαδή να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων οι Λ/Φ από πανελλήνιες, ώστε να προάγονται πιο γρήγορα και να κερδίσουν έναν επιπλέον καταληκτικό βαθμό.

 

ΑΙΤΗΜΑ  5ο 

Θα πρέπει να υπάρξει σχετική διοικητική και νομοθετική μέριμνα προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στα στελέχη να εκπαιδευτούν και να συνεχίσουν την καριέρα τους σε ειδικές μονάδες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Κ.Ε.Α. , διασώστες κλπ)  

 

ΑΙΤΗΜΑ  6ο 

Θα πρέπει να εξεταστεί η προοπτική ώστε τα στελέχη αυτά κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης να λαμβάνουν πενθήμερα και νυχτερινά .

 

Τέλος ,επειδή οι δόκιμοι συνάδελφοι Λ/Φ  έχουν εκπαιδευτεί επί δύο έτη σε πολύ υψηλό επίπεδο και δεδομένου ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα συνδράμουν στο έργο που επιτελεί το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στις δύσκολες υπηρεσίες του Αιγαίου ,εκεί που η αυξημένη τουριστική κίνηση και το μεταναστευτικό ζήτημα απαιτούν εγρήγορση και ευθύνη θα πρέπει να αξιολογηθεί το καθεστώς της χρήσης οπλισμού σε επίπεδο που θα διασφαλίζεται η ατομική τους ασφάλεια και η επιχειρησιακά ετοιμότητα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Η Π.Ο.Λ. θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων δοκίμων Λ/Φ προκειμένου να αναδεικνύονται και να επιλύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν . 
Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.