Τοποθέτηση Ένωσης Λιμενικών Κρήτης για το νέο Π.Δ.33/2021 περί κατανομής οργανικών θέσεων.

 


 

Ηράκλειο,

02 Ιουνίου 2021


Αρ. Πρωτ:

04/2021


 

 
 

Τοποθέτηση για το νέο Π.Δ.33/2021 περί κατανομής οργανικών θέσεων.


 

 

Διαβάζοντας το Π.Δ.33/2021 περί κατανομής οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ η πρώτη σκέψη είναι «μία από τα ίδια», άλλο ένα δυσανάγνωστο θέσπισμα. Μια υπερανάλυση και υπερκατηγοριοποίηση άνευ λόγου με την οποία κατάφεραν ένα άρθρο το οποίο με τα βίας ήταν μία σελίδα να γίνουν τρείς! Χρειάζεται πολύ μαεστρία να καταφέρεις να είναι δυσανάγνωστες τρεις (03) σελίδες!!! Το απλό συνήθως είναι το καλύτερο.

Στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ υπηρετούν στελέχη απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  , της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών και της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων. Τα προσόντα- προϋποθέσεις για την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών ορίζονται στο Π.Δ. 81/2012 περί ιεραρχίας και προαγωγών.

Η κατανομή των θέσεων όσον αφορά  τους απόφοιτους της σχολής Λ/Φ θα έπρεπε να είναι ενιαία ανεξάρτητα του βαθμού που φέρουν για να μην χρειάζεται ανά τετραετία η έκδοση νέας τροποποίησης του άρθρου 78 καθώς δεν θα συμβαδίζουν οι κενές οργανικές θέσεις με τις ανάγκες του σώματος σε προσωπικό, οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς  με τις αποστρατείες, τις προσλήψεις αλλά και την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών.

Αντίστοιχα το ίδιο ακριβώς θα έπρεπε να προβλέπεται και για τις οργανικές θέσεις των αποφοίτων εκ ΔΥΛΣ. Όσον αφορά τους απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει και σε αυτούς να υπάρχουν αρχικά  ενιαίες θέσεις και κατηγοριοποίηση μόνο για αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων - υπηρεσιών, ανάλογα με τα καθήκοντα τους, καθώς και για αξιωματικούς σε συγκριμένες θέσεις ευθύνης , ιδίως από τον βαθμό του Πλοιάρχου και άνω.

Ερωτηματικά προκύπτουν για το αν έχει προβλεφθεί η ενεργοποίηση της διάταξης  του Ν .4504/17, άρθρο 79, με την οποία δίνεται η  δυνατότητα στους απόφοιτους της Σχολής Λιμενοφυλάκων να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων και κατά πόσο είναι δυνατή η ανά έτος εισαγωγής τους στην ταχύρρυθμη ΔΥΛΣ.

Στο νέο Π.Δ. 33 εξακολουθείται για άλλη μια φορά η παλαιά πεπατημένη.

Με το Π.Δ. 33/2021  θα συναντήσουμε σύντομα τραγελαφικές καταστάσεις όπου θα αποστρατεύονται στελέχη αλλά θα κωλύεται  η εισαγωγή νέων στελεχών στην Σχολή Λιμενοφυλάκων διότι δεν θα υπάρχουν κενές οργανικές  θέσεις στον βαθμό του Λ/Φ!! Αντίστοιχο κώλυμα  θα παρατηρηθεί  και στις θέσεις των Υπαξιωματικών και πιθανόν στις θέσεις των  Αξιωματικών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

                Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης διεκδίκησης βαθμών, η οποία ειδικά στους εκ Σχολής Λιμενοφυλάκων κυρίως υποχρεώσεις δημιουργεί,  αντί της διεκδίκησης ενός σύγχρονου  μισθολογίου και την ένταξη μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.