Τράπεζα Αίματος – Αιμοδοσία

Η Ένωση μας έχει ενταχθεί στο μητρώο των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με Επωνυμία
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ και αριθμό 15946